måndag 28 mars 2016

FIDE- i vagganAnnandag påsk 2016

 
uppstår en ny blogg bland alla tusenden i vårt land. Det kanske inte är en slump att så sker just idag, eftersom det i vår kyrkas ordning är den stora samtalsdagen men också en dag för återupptäckter. Som du ser av presentationen är författarens ambition att dela tankar om tro, kultur och samtid med er. Av namnet och underrubriken framgår ur vilken utgångspunkt detta sker.
 
 

FIDE
är latin och betyder ’i eller genom tro, trohet eller förtroende’. I min fackvärld, som är klassikerlärarens, är grundordet fides en centralromersk term som har många nyanser och specialbetydelser. I roten representerar begreppet ett moraliskt värde som håller både individ och samhälle upprätt och vars innebörd spänner över den religiösa sfären (tro, förtröstan) över en närmast juridisk färgning (borgen, bevis, intyg, garanti) till den vardagligt praktiska etiken, men speglar också karaktär och sinnelag (trofasthet, hedersord, högsinthet). Sammanfattningsvis står pålitlighet, redbarhet, trovärdighet i fokus. I min tolkning och användning är det drag i min åskådning, men också önskvärda egenskaper hos en människa och därför en hållning som jag försöker eftersträva i tanke och handling.
 

’konservativ blogg i samtiden’
 
Min generella utsiktspunkt är den konservativa, och vad den innebär kommer jag att ägna några bloggar framöver åt att utreda. I grunden innebär konservativ en önskan att bevara och bruka det bästa som historien lärt människan åt samtid och framtid och att se henne som invävd i en kontinuitet i nuet med familj och släkt, yngre och äldre genom andliga och själsliga band genom rum och tid. Att leva i en kultur och i historien är förpliktigande och förlösande för en konservativ.

 
Mina intressen

Som kommer att framgå har jag ett brett sökarfält, där tro och teologi utgör en hörnpelare tillsammans med ett stort intresse för kultur i vidaste mening, men särskilt vetandet om människan sådan den är inskriven i humanvetenskaperna. De klassiska språken har jag, som jag nämnt, odlat som student och i mitt yrke i nu 40 år och därför kan erfarenheter och synpunkter från detta område komma till synes. Till sist har jag alltid levt med ett öppet öga inför samtiden, dess frågeställningar, doktriner, politiska åskådningar och dagsfrågor. Jag kommer därför att uppmärksamma det jag finner viktigt och intressant i samhälls- och kulturdebatten idag.

 
Anfangen

är hämtad från Ambrogio Lorenzettis fresk ’Allegoria del buon governo’ i Palazzo Pubblico i Siena. Jag återkommer till den i nästa blogg.

 
Välkommen

att följa mina tankar framöver. Jag hoppas kunna publicera dem med någon veckas mellanrum. Det kommer att finnas ett kommentarsfält, men jag räknar inte med att delta i diskussionen (annat än undantagsvis).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar